maanantaina, syyskuuta 14, 2020

Ilkka Luoman HS-kommentit 14092020 - V

 ..

 • 1 - 2

 • Kielitieteilijä: Amerikkalainen kulttuuri kontrolloi ajatteluamme, eikä kiinasta siksi ikinä tule toista maailman­kieltä

  Ilkka Luoma 
  Kirjaimia ja sanoja vai kuvia ja videoita - mitä merkitseekään meille länteen äännettynä "ma"?

  2 - Kiinalainen merkki on asiayhteys tajuttavan merkin sisältöön, sen vaihdellessa. Kiinalainen asiamerkitys "ma" (ollen pinyin äänteellisyyttä meille puhua kiinalaista kirjoitusta) - merkitsee useita asiayhteyksiä - ollen esimerkiksi 'äiti ja hevonen'.

  ..
  Amerikkalaisuus sai valtahegemoniansa viime vuosisadalla, monine sotineen, ylivertaisine aseineen ja armeijoineen sekä ahkerana sekaantumisena - tuntien oikeutusta siihen - muiden itsenäisten omiin sisäisiin asioihin, ehkä Vietnam oli eräs hyvä esimerkki.

  Amerikkalaisuus on vahvaa 'revirismiä' läntiselle tavalle Elää, vaikuttaa ja käyttää maailmallisuutta hyväkseen - tuossa läntisessä temmellyksessä ei löytöretkistä ja kolonialismista lukien muilla ole ollut juurikaan sananvaltaa.

  Kiina oli vaikuttavin ja merkittävin toimija maailmassamme (ihmisväkilukuihin nähtynä) jo 1400-luvun alkupuolella - keisari Zhu Di' n aikana. Tuolloin keisarin suuret dzonkki-laivastot purjehtivat idästä katsottuna koko tunnettuun maailmaan - aina Australiaa ja Afrikkaa myöten. Tuolta ajalta muuten periytyy Kiinan oma näkemys Etelä-Kiinan meren valtatekijöistä ja oikeuksista.

  Nyt amerikkalaisuus kaventuu vaikutteena hiljalleen, vaikka esimerkiksi läntinen media koettaa kaikin mahdollisin keinoin hälventää, jopa väheksyä itää, jopa uhkana läntisyydelle. Uhkahan se onkin, sillä se kaventaa koko ajan vähemmistössä olevan lännen Elollispyrkimyksiä ylläpitää valtahegemoniaansa.

  Maailma on muuttumassa ja itä nousee

  Aurinko nousee idästä ja laskee länteen. Niin, Aurinko lännen näkökulmasta on laskusuunnassa. Aurinko on Elinvoima, joka kuuluu kaikille - sen aikaansaamia nautintoja voidaan jakaa myös väkilukusuhteessa. Meille arvoituksellinen evoluutio loi tällaisen maailman, jossa biologia on avainsana - ja meille ihmisille se merkitsee valtatekijyyttä demokratiana - keitä on eniten ja miten he näkevät oman Elämänsä. e
 • 1 - 1

 • Kielitieteilijä: Amerikkalainen kulttuuri kontrolloi ajatteluamme, eikä kiinasta siksi ikinä tule toista maailman­kieltä

  Ilkka Luoma 
  1 - Amerikkalainen unelma kulminoituu mieliimme hyvin manipulatiivisesti Hollywood-elokuvien poljennosta. Ei tarvitse kuin kurkata viikon tv-ohjelmat, niin huomaa miten vaikuttavassa valtatekijyydessä tuo hollywoodismi on maassamme ja koko lännessä. Meillä ei paljon yksi maailman suurimmista - Bollywood ilmesty ruutuihimme, vaikka Intia edustaa maailmastamme suhdelukua 1,4/7,8.

  Elokuvilla on valtava vähintäänkin alitajuntainen merkityssoluttautuma maailmankuviimme

  Kun katsoo vaikkapa amerikkalaisia elokuvia - Independence Day ja The Patriot - ei jää paljon pohdittavaa, miten voimallisesti Hollywood vaikuttaa Elämäämme. Amerikkalainen elokuvapoljento osaa lemmikit, tähtilipun, oikeassaolon hyveellisyyden kuin velvollisuudentunteiden merkitysvälittymän manipulaation piirissa oleville katsojille.

  Meidän tv ei paljon esitä kiinalaista voimallisesti kehittyvää omanlaistaan elokuvamaailmaa, vaikka kiinalaisuus edustaa maailmastamme - samoin kuin Intia - 1,4/7,8. Amerikkalaisuus on vastaavalla tavalla asemoitettuna noin 0,33/7,8. Läntisen maailman ollen hegemoniamalleineen noin 1,2/7,8.

  Mandariininkiina on maailman yleisin äidinkielenä puhuttu kieli


  Sen ylösmerkintä kuvallisuutena on tapa välittää informaatiota - tavallansa; sen ollen perua kauempaa kuin mikään muu kirjaimellinen esitystapa. Muinoinen suurvalta Egypti edusti informaatiomerkintänä myös kuvallisuutta - jatkumollisena videoitumana.

  Kuvallisuus poikkeaa niin paljon meidän typistetystä kirjaimellisuustavasta, ettei kykymme laajasti kokea kiinalaista tapaa nähdä asiat tue kiinalaisuuden nousua siihen maapallolliseen asemaan, mihin se kokonsa puitteissa kuuluisi.

  Kiinalainen ajatusmaailma on videioitumista käsitteisyyteen ...

  ... jos täytyy keksimällä keksiä jokin verrannollisuus meidän tapaamme hahmottaa sanajen merkitys paperilta kirjaimina. Kiinan tapa merkitä "sanoja" on kuvittamisen rikas maailma >
 • 3

 • Amerikkalaisen unelman tuntee koko maailma, mutta suomalaista unelmaa osaamme sanoittaa tuskin itsekään

  Ilkka Luoma 
  Amerikkalainen unelma välittyy meille hollywoodismina* - sen tarkoittaen ylivertaista tv-aika-osuutta kuvaruuduistamme vaikkapa viikon aikana

  Kun katsoo Hollywood-tuontannosta vaikkapa elokuvat 'Independence Day' ja 'The Patriot' - ei jää epäselväksi kuinka tuota amerikkalaista unelmaa "oikeudenmukaisuudesta ja velvollisuudentunnosta" markkinoidaan - maailman kaikkea pahaa vastaan taistellen.

  Nyt unelmana on trumpistinen "The Greatest America" - se ei jätä mitään epäselväksi

  Tuo unelma pitää istuttaa kaikkialle ja sitä valvoo tässä vaiheessa maailman sotinein ja vahvin armeija - levittäytyen maailman merille. Unelmalla on aina valvojansa.

  Suomalainen unelma Elää mielissä meidän erinomaisesta erilaisuudesta, jossa halutaan säilyttää sellainen puolueettomuuden piirre, jossa haluamme Elää rauhassa omalla reviirillä täällä idän ja lännen vedenjakajalla - onnellisesti; niin tutkimukset väittävät sitä ollen meillä eniten maailmassa - näinkö ja missä väestöryhmissä.?Ehkä keskimäärin.

  Me ole kokeneet paljon aina ruotsalaisuudesta venäläisen autonomian kautta itsenäisyyttäkin nauttien - niin selkä seinää vasten työnnettynä kuin Suur-Suomeakin rakentaen. Meille on perspektiiviä - pieninä, mutta pippurisina kahvin juojina.

  Meillä erityisyyttä ovat rakentaneet 'turhapurot' kuin 'metsolat' ja urheilusta 'matti ja mika' - unohtamatta Jopea, verrattoman "terävänä (tylsänä)" muotoilleena suomalaishuumorina.

  Me olemme idän ja lännen vedenjakajalla, ja jo siksikin omanlaisensa - korpikuusien taivaltaja sopulimuuttoina "suurkaupunkeihimme", joista ammennamme turvaa toinen toisistamme - suuren osan ollen silti yksinäisiä.

  Aleksis Kivi määritti meidät 'jukolan veljeksiksi', ja näinhän se on - liki kaikkien juuret ovat mullassa, mikä "onnellisesti edelleen ravitsee meidät kaikki".

  Amerikkalaista unelmaa ei tunne koko maailma - sillä amerikkalaisten itsensä (0,33/7,8) jälkeen jää massiivinen muu maailmallisuus 7,4/7,8 populaatiosuhteena. No, läntistä menoa edustaa 1,2/7,8.
 • 4 - 2

 • Suomen Moskovan-suurlähettiläänä toiminut Mikko Hautala kieltäytyi toistuvasti Suomen pääviestinten haastatteluista – oliko kyse Kremlin nöyristelystä vai diplomatiasta?

  Ilkka Luoma 
  2 - Asemaassaan toimivan diplomaatin tulee olla linjassa presidenttimme - Sauli Niinistön kanssa, ja tässä se tapahtuu erinomaisella tavalla

  Suomesta on toimivat suhteet Kremliin ja Kiinan Pekingiin. Presidentiltämme riittää kuitenkin sopivasti lausahduksia, ohimenevinä myös sellaisista, joilla kaiken nielevää mediaa tyydytetään.

  Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu väkevään ymmärrykseen olostamme idän ja lännen vedenjakajalla, jossa merkittävä osa kansalaistemme perimästä ja luonteen ilmapiiristä on idästä - monine perinteineen ja kieliasuineen.

  Vahvasta ja moni osin erottelevasta itärajastamme huolimatta kulttuurijänteemme itään ovat yhä voimissaan - eräänlaista rajanvetoa voidaan nähdä iäisyydestä kumpuavasta Pähkinäsaaren rauhanrajasta - vuodelta 1323. Rajankäyntimme on ollut tuolta lähtien monivivahteista.

  Diplomaatti ei tee politiikkaa, hän edustaa maataan sellaisilla tavoilla, jotka ruokkivat suhteita sellaiseen suuntaan, jossa vuoropuhelu jatkuu muusta maailmasta huolimatta. Taitava diplomaatti edustaa juuri kotimaataan, eikä ryhdy helposti blokkeihin, varsinkaan sellaisiin, jotka muodostavat uhkaa omalle kotimaalleen.

  Diplomaatti edustaa Suomessa lähinnä presidenttiä, joskin yhteydessä ulkoministeriöön


  Onkin sangen ymmärrettävää, etteivät diplomaatit lähde spekuloimaan Natolla, joka on itäiselle naapurillemme elintärkeä asiayhteys juuri 1300 kilometrillä länteen - Suomen kanssa.

  Asiansa osaava diplomaatti tietää sanattomasti Venäjän Kuolan niemimaan merkityksen koko maailman ydinsotarauhalle, sillä Kuolassa sijaitsevat Venäjän vastavoimat US' n ydinasetaistelukyvylle, ollen venäläiset esteet muun muassa vahinkonappuloinnille.

  Tätä voima-vastavoimaa kutsutaan uhan tasapainoksi ja siksi Naton tulo Kuolan viereen Suomen itärajalla olisi meille kohtalonkysymys ja suuri konkreettinen vaara joutumisestamme ydinasesuurvaltojen taistelualustaksi. Näin nyt ymmärrämme presidenttimme suomalaisuutta ja kansakuntamme suurta vastustusta Natoa kohtaan. e
 • 4 - 1

 • Suomen Moskovan-suurlähettiläänä toiminut Mikko Hautala kieltäytyi toistuvasti Suomen pääviestinten haastatteluista – oliko kyse Kremlin nöyristelystä vai diplomatiasta?

  Ilkka Luoma 
  1 - Valtiollinen vastuu oman kotimaansa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on suurempi asia kuin uteliaan ja usein tarkoitushakuisen median ruokkiminen herkullisilla uutisilla, jutuilla, jopa nimettömillä väitteillä, joilla pistellään ja ronkitaan - usein sekaantuen toisten itsenäisten omiin sisäisiin asioihin.

  Mediaa ei voi syyttää diplomaattisuudesta

  Median lentävä lause on Sananvapaus, ja siihen liittyy oman puolustaminen ja jos nyt esimerkiksi lukee huolella tämän HS-kirjoituksen poljennon, ei ole ihme, ettei diplomaattiset karriääridiplomaatit halua päämedioillemme antaa haastatteluja.

  Diplomaattisuudessa on tärkeää huomata erilaisten yhteiskuntamallien ja -järjestysten vallitsevuus kussakin asemamaassa. Vieraan valtion diplomaatilla ei ole syytä tyrkyttää omaa mallia kotimaastaan - saati olla äänessä arvostelemassa usein tuhansia vuosia vanhan asemamaan kulttuurin vallitsevuutta.

  Asiansa osaava diplomaatti ymmärtää läntisen mallin olevan maapallollisessa vähemmistössä, eikä näin ole sekaantumassa 'opettajana' suurien valtakulttuurien malleihin - asemamaissaan.

  Diplomaatin tärkeä ominaisuus on ymmärtää mitä merkitsee "vuoroin vieraissa - arvostaen erilaisuutta" - löytäen sieltä ne asiaominaisuudet, jotka kehittävät oman kotimaan ja asemamaan yhteyksiä - kauppana, kulttuurina ja historiana - vuorosuuntaisesti.

  Luottamussuhteet avaavat myös asiapohdintoihin - jopa politiikasta, lähinnä kahden kesken. Diplomaatti edustaa aina kotimaataan, ollen iholla miten asemamaassa Eletään. Diplomaatti on se viimeinen ovi päätöksille, jos täytyy syntyneitä erimielisyyksiä selvitellä ja tässä kohdin luottamus edistää ratkaisumalleja.

  Presidentti Sauli Niinistö on kertonut olevansa 'suomalainen', kun amerikkalainen laatuaviisi Financial Times kysyi Natosta. On ymmärrettävää, että Sauli sanoi olevansa suomalainen, sillä kansakuntamme suuri enemmistö ei halua Natoa - olemme valtioturvallisesti J.K.Paasikiven kannoilla: Viisauden alun olevan tosiasioiden tunnustamisessa >
...

1 kommentti:

Ilkka Luoma kirjoitti...

12100