sunnuntaina, marraskuuta 21, 2010

Ekodiplomaatit tulkkaavat ympäristön tilaa

(Joukko määrätietoisia ja eteenpäin katsovia ympäristöihmisiä päätti perustaa ryhmän… voidaanko sanoa diplomaattisesti: ’ekotulkkaajat –ryhmän’, joka systemaattisesti koostaa tietoa muun muassa kuinka osaisimme tulkata ympäristöämme kestämään hyvinvointimme aikaansaamat materiaalikoetukset ja -jäljet)
...

[ … saksalaissyntyinen Michael Lethenmeier 1/ aamuvoimistelututti ryhmää luennon aluksi vasemmalta oikealla, sen mukaan mitä oli mieltä taululle kirjoitetusta väitteestä. Hajontaa oli – kaikki eivät ole ympäristöasioissa samaa mieltä, emmekä ole koskaan kysyneet sitä itse ”ympäristöltä” … ]

Viestintäkonsultti Jami Taipalinen2/ (Hill & Knolton Oy) evästi viestinnän merkitystä tavoitteiden tunnetuksi tekemisessä. Jami kehotti ryhmää markkinoimaan tiivistettyä ympäristöosaamistansa yrityksille ja kunnille, jotta näiden päätöksille saadaan oikea kompassisuunta diplomaattisella ekotulkkausohjauksella.

Ekotulkkaus on ympäristöarvojen sovittamista markkinatalouden parametreihin riittävän aikaisessa vaiheessa, ettei viimeiseksi jää se pahin parametri – ’hiilijalanjäljen 3/ jättikokoinen mustapekka ’, jolla ei ympäristöpeliä enää tasapainoteta.

Ekotulkkaus on korkeaa ammattitaitoa ymmärtää tapahtumat ympärillämme. Diplomatiaa taas on esittää se muodossa, jolla saavutetaan kaikkia osapuolia ajatellen päämäärä, jossa ympäristö ja ihmiset pääsevät hengähtämään.Viitoittajat eli ekodiplomaatit

Viitoittajat eli ekodiplomaatit ovat ryhmä jo perustaltaan laajan ja perinpohjaisen koulutuksen saaneita monipuolisen työelämä- ja ammattikokemuksen omaavia ’puskanravistelijoita’, joille ympäristöhuolehdinnasta tulee elinkeino, ammatti ja väline viedä kestävää kehitystä eteenpäin.

Voidaan todeta, että motivaatiolla ja aktiivisuudella jokaiselle on paikkansa, missä nuo diplomatia ja tulkkaus voidaan soveltaa ja sovittaa hyödyllisesti; itse omia ihmistoimiamme ja ympäristön kestokykyä 4/ synkronoitaessa.Ryhmän henkilöt markkinoivat itseään ympäristön ja ihmistoimintojen sovittajina

Ryhmä markkinoi itseään ekodiplomaatteina, joilla on ’työkalu’ nimeltä ekotulkki. Ekotulkki voi asiantuntijan käytössä antaa suuntausta esimerkiksi kunnille/ kaupungeille; mitä voitaisiin tehdä, jotta kuormituksemme pienentyisi elättäjäämme, siis ympäröivää luontoa kohtaan.

Ryhmä on perehtynyt mm. ISO määrityksiin 260005/ ja standardiin ISO 140006/. Ryhmän ekodiplomaatit osaavat tehdä heinäkuun 2011 jälkeen kestävän kehityksen malleja yrityksille ja kunnille – ekotulkki työkalulla voidaan mallintaa ympäristötapahtumia koko elinkaariajattelun pohjalta.Miksi ryhmä muodostui?

Ryhmällä oli halua saada osaamisensa esille ja markkinoille, koska ekotulkkauksien kysyntä kasvaa seuraavien vuosien aikana moninkertaiseksi. Yksinkertaisesti niin yritykset kuin kunnat/ kaupungit tarvitsevat erilaisia mittareita7/ osoittamaan omaa ympäristön tilaa sekä -jälkeä ja sen pienentymiseen johtavia välineitä sekä keinoja. Ryhmän yhteinen nimittäjä oli Aalto –yliopiston Ympäristön erikoistumisohjelma 8/ - 2. marraskuuta 2010 – 4. heinäkuuta 2011, erikoistumisjakso.Alussa on ekodiplomaattien osaamispankki

Ekodiplomaatit ovat pohtineet toimintamuotoaan. Ensin se on osaamispankki henkilöinä. Seuraavaksi se voi olla markkinointielin tarvitsijoille. Lopulta se voisi olla jopa osuuskunta, joka markkinoi ja myy palveluitaan ympäristötietoisille vastuunkantajille, joilla on halua tehdä osuutensa, tässä meille kaikille kuuluvassa kulutusjäljen rutistuksessa.

Kulutusrutistus on tarpeellinen, jos haluamme jatkaa eloamme nykymuotoisella maapallolla, joka toimii luonnon itsensä hallitsemissa biokierroissa puhtaan veden 9/ antamin perusedellytyksin.

Tulkkaukset ovat konkreettisia tutkimuksia, keinovalikoimia ohjaavan muutoksen aikaansaamiseksi ja lopulta apuvälineitä päätöksille tehdä ympäristömuutos – mutta kenen eduksi?

Meidän kaikkien eduksi ja hyödyksi.Ympäristökustannukset nousevat, jo kulutus- eli ympäristöverojen 10/ vuoksi

On varmaa, että kustannukset positiivisten ympäristömuutoksien voimaan saattamiseksi kasvavat, mutta nyt tehtynä hintalappu on pienempi kuin siirrettäessä vastuunkantoa vuosilla eteenpäin. Ekotulkkauksessa voidaan myös säästää kustannuksissa, kun tapahtumaketjuja analysoidaan kokonaisvaltaisesti energiankaan käyttöä unohtamatta. Elämme voimistuvassa hyötysuhdemaailmassa 11/.Luonto kiittää!

Ympäristö ei odota, se toimii. Ihminen ei voi odottaa, sen on toimittava. Puheet eivät riitä, on ryhdyttävä tekoihin. Teot ovat toimenpiteitä, joilla on mitattava suure, mitä on saatu aikaiseksi. Aikaansaannos on luontohuomioimisen teko ja prosessi, jossa ihmisen oma toiminta, biokierto, veden riittävyys, hengitettävän ilman ja terveen maaperän yhteistoiminta kohtaavat toisensa.Ihminen luonnossa ja luonto ihmisessä

Ympäristön ja ihmisen yhteistoiminnot tarvitsevat ekodiplomaatteja tulkkaamaan mitä on tehtävä. Kaikki alkaa analyysista, mitä nyt, … tämän jälkeen voidaan sanoa, mitä tehdään. Seuraavaksi tehdään, mitataan, testataan korjauskertoimia, jälleen mitataan ja tarvittaessa muutetaan toimintaparametreja – lopputuloksena pitää olla harmonisempi luontoympäristö, sillä sieltä saamme elantomme – eilen, tänään ja huomenna, ylihuomistakaan unohtamatta.Lopussako kiitos seisoo?

Mehän muistamme, että ilman elintoiminnoillemme soveltuvaa ruokaa voimme elää muutamia kuukausia, ilman puhdasta vettä muutamia päiviä ja ilman hengitettävää riittävän puhdasta ilmaa vain muutamia minuutteja.

Aika aloitukselle on nyt, ryhdy tekoihin ja liity kannatusryhmäämme! ~ Lapsenlapsemme kiittävät …abcdTekstin viitteet


1/ MIPS – Michael Lethenmeier --- http://www.kodakgallery.com/gallery/creativeapps/slideShow/Main.jsp?facebook=true&sourceId=984136008703 ---


2/ Jami Taipalinen – VIESTINTÄ --- http://share.ovi.com/album/ilkka.luoma.YMP_101110 ---


3/ CO2 – ROMAHTAAKO ELINTARVIKETUOTANTO? --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/2238126/romahtaako-ravinnekierto-ihmisen-toimesta/ ---


3/ SYÖMME VELAKSI SYYSKUUSTA ALKAEN --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1844230/ympariston-kestokyvyn-ylitys-maksetaan-nyt-talouden-shokkiaaltona/ ---


4/ YMPÄRISTÖEVOLUUTIO --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1754769/evoluutiolla-ei-ole-tunteita-adjektiiveja-eika-sinansa-ihmista-tai-elainta/ ---


5/ ISO 26000 --- http://www.kodakgallery.com/gallery/creativeapps/slideShow/Main.jsp?facebook=true&sourceId=984136008703 ---


6/ ISO 1400[1] --- http://share.ovi.com/album/ilkka.luoma.YMP_121110 ---


7/ EVALUATOR – EPEC --- http://www.facebook.com/album.php?aid=228792&id=660652363&l=4a22306a14 ---


8/ AALTO-YLIOPISTO, YMPÄRISTÖALAN ERIKOISTUMISOHJELMA --- http://www.dipoli.tkk.fi/otaura/ymparistoala/index.html ---


9/ LIKAINEN VESI TAPPAA 3400 LASTA JOKA PÄIVÄ --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/2238117/vesi-vanhin-voitehista-myos-tappaa/ ---


10/ KULUTUSVERO --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/01/ja-koko-kansa-oli-kulutusverolle.html ---


11/ MATALANERGIATALOT --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2006/12/ihminen-kytt-luonnottomasti-energiaa.html ---Ilkka Luoma
Ympäristöteollisuus ry
http://www.ymparistoteollisuus.com/

Ei kommentteja: