tiistaina, syyskuuta 17, 2013

Pojista miehiä - varusmiespalvelus

Pojista tulee miehiä” – näin sanotaan, kun lakiin perustuva asepalvelus on suoritettu. Nyt tytötkin voivat täysin vapaaehtosiesti mennä varusmiespalvelukseen, tasa-arvoa tämäkin. 30 prosenttia ikäluokista jää menemättä – lähinnä fyysisten ja henkisten ominaisuuksien vuoksi. Siviilipalvelukseen vaihtoehtona menee yllättävän harva – koetaan, että armeija on ikäänkuin velvollisuus – on ollut ja aina tulee olemaan.


Ihmiskunta tarvitsee sotansa,

on naivia olettaa ikuisen rauhan koskaan saavuttavan meitä. Niin kauan kuin kilpaillaan, syntyy erimielisyyksiä – ja eskaloituessaan sanoja pidemmälle, tartutaan toiseen kiinni ja lopulta aika-ajoin koittaa suurempi yhteenotto – edellinen oli vain noin 70 vuotta sitten – vuosina 1939-1945. Tämän jälkeen on maailmalla käyty sotia jatkuvasti, usein USA yhtenä osapuolena; maailmanpoliisina.


Suomessa nuoriso on istunut itsensä monien osalta tietokoneiden ääressä ylipainoiseksi. Varusmiespalvelus antaisi hyvän mahdollisuuden sopusuhteistaa fysiikkaansa kuntoa kohentavilla metsämarsseilla, samalla tulisi opittua erätaitoja sekä joukossa olemisen yhteenkuuluvuutta. Vastuunotto ja -kanto voisivat kehittyä vastaamaan sitä tarvetta mitä nyky-yhteiskunta edellyttää.


Varusmiespalvelus on osa suomalaista identiteettiä,

kun muut kansallistunteemme osiot ovat ajan myötä maallistumisen kautta haalistuneet. Rahapulan vuoksi varusmiespalvelusaikoja on lyhennetty – näin ei pitänyt käydä, vaan niitä olisi pitänyt pidentää. Miehistölle 12 kuukautta ja varusmiesjohdolle 15 ja 18 kuukautta. Nythän moni nuori ajelehtii, useitakin vuosia; ollaan hukassa, kun ei tiedetä minne suunnataan. Ehkä tehokas suuntautuminen armeijassa helpottaisi oman uran löytymistä?

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton valtio; emme tarvitse, emmekä halua Natoa *], mutta itärajan olemme oppineet ja tiedämme siihen liittyvät mahdollisuudet 1]. Presidentti J.K.Paasikivi sanoi jo aikoinaan, että ”tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku”. Tähän viisauteen kuuluu riittävän vahva maanpuolustuskyky – sen kaikilla rintamilla.

Mikä on Sinun maanpuolustustahtosi?

...
*] Nato pohdintoja vuosien varrelta ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/asiasanat/23/nato - [US_P/il]Miten me kirjoitimme vuosia sitten, kun amiraali Juhani Kaskeala oli puolustusvoimiemme päällikkö ---

[2006] YLE haastatteli puolustusvoimien komentajaa, amiraali Kaskealaa saadakseen selville mikä erottaa Suomen ja Ruotsin erilaiset näkemykset mm. itäisestä uhasta. Suomen mies auttoi jo Ruotsin vallan aikana kuninkaan joukkoja antamalla silloisiin suurvaltasotiin hakkepeliittoja, jotka tunnettiin sitkeinä ja uskollisina taistelijoina. Ruotsi otti 1939-44 hoitoonsa sotalapsiamme pois vihollisen lentopommien alta.
Amiraali Kaskeala hyvin perustellusti selosti Suomen tarvitsevan ensinnäkin varusmiesarmeijan, kuin myös osallistumisen rauhaan saattamistehtäviin ulkomaille. Suomessa ei pakote ketään turvaamaan rauhaa tai myöhemmin ammattisotilaina ratkomaan konflikteja. Suomi on jo nyt tunnettu ja luotettava kumppani, lisäksi sotilaamme nauttivat suurta luottamusta eri osapuolien taholta.


Nuorisomme ei kaihda armeijaan menoa,

se on sukupolvien ajan ollut kunniakysymys ja velvollisuus niin tätä päivää kuin historiaammekin kohtaan. Ruotsi käyttää runsaammin rahaa armeijaansa, vaikkei se pysty mobilisoimaan kriisin hetkellä yhtä merkittävää miesvoimaa.

Suomen on luotettava omiin kykyihinsä ja kansalaisemme laajasti kannattavat varusmiespalvelusta sekä riittäviä määrärahoja pitääksemme uskottavaa puolustuskykyä yllä. Suomi on jäänyt aiemmin yksin ja me emme voi luottaa kuin itseemme. Edesmennyt Isänmaamme sinivalkoinen omantunnon ääni jalkaväen kenraali ja Mannerheim-ristin Adolf Enhrnrooth 1] kertoi vain suomalaisten itse puolustavan parhaiten maatansa. Hän tiesi mistä puhui.

Maailmassa on aina konflikteja,

aina löytyy eripuraa kuinka öljy, vesi tai ruoka jaetaan. Suomalaiset ovat YK-tehtävissä 2] hyvin arvostettuja ja heidän palveluksiaan pyydetään enemmän mitä voidaan antaa. Suomi on antanut Euroopassa asukaslukuunsa nähden suurimman panoksen kansainvälisiin rauhantehtäviin ja huomattavasti enemmän kuin Ruotsi.


Sotilaallinen tyhjiö houkuttelisi vieraita reviirillemme

Tulevaisuudessa hyvin koulutetut sotilaamme voisivat olla kaikkien arvostamia oikeudenmukaisia sotilaita apuna niin luonnon katastrofeissa kuin ihmistenkin välisissä konflikteissa. Turvaamisoperaatiot ovat vapaaehtoisia ja maastamme löytyy kansallista henkeä lähteä hoitamaan näitä uhrejakin vaativia tehtäviä.

Huomenna upseerimme ja sotilaamme voivat olla arvokas vientituote; rauhanturvaaminen voisi olla tavaramerkkimme maailmalla ja se vaatii uskottavaa taistelu-, koulutus-, ylläpito-, kalusto- sekä varusteoninaisuuksia.

Amiraali Kaskeala puhui Suomen kansan enemmistön kannatuksella

Suomen on syytä pitää varusmiesarmeija myös idealla: armeija tekee pojista miehiä. Armeijamme potee jatkuvaa rahanpuutetta, vaikka kansalaisilta kysyttäessä he antaisivat suuremman tukensa uskottavan puolustuksen kohentamiseksi. Toivomme amiraali Kaskealalle voimia ylläpitää keskustelua yllä. Suomi tarvitsee vahvan armeijan, emme tarvitse Nato-kytköstä, nykyinen yhteensopivuus riittää.


Suomen armeijalle on hankittava heidän tarvitsemat aseet, ylläpitokyky, huolto sekä koulutus, myös reservin osalta. Suomen on saatava omat erikoisjoukot nykypäivän nopeatempoiseen konfliktihallintaan sekä kaikki kyvyt vastata myös tietotekniikan mukanaan tuomiin haasteisiin. Eduskuntavaaleissa kansa voi sanoa sanansa mielipiteenään Suomen puolustusvoimista.

Todenhetkellä me voimme luottaa vain itseemme ja kykyihimme.


Ilkka Luoma
AL – US
BLOG 22 947 | 2 081 - IL
---14092013---


doc.: varusmiespalvelus_14092013.doc – OpenOffice.org Writer


680 | 6145

Ei kommentteja: