lauantaina, maaliskuuta 17, 2007

Mitä suurempi äänestysprosentti, sen kansalaisia muistuttavampi eduskunta

Kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua verovaroillaan maksamaansa eduskunnan uudisrakennukseen pikkuparlamenttiin Helsingissä. Rakennus oli komea, hieno ja materiaaleiltaan isänmaallinen, mutta kuinka isanmaallisia ovat talon käyttäjät, meidän valitsemat kansanedustajat? [DSC_4621.JPG]

Eduskunnan uudisrakennus on terävä muodoiltaan - parasta suomalaista suunnittelua ja valmistusosaamista. Kuinka terävästi valitsemamme kansanedustajat voivat Suomi-laivaamme johtaa Brysselin holhouksessa valitsijoidensa etuja ajaen, jopa kansalaismielipiteen vastaisesti? [DSC_4625.JPG]
______________________________________
[alkuperäinen ilmestymispäivä 15. maaliskuuta 2007.]

[ ... ennakkoäänestysvilkkaus ylitti kaikki odotukset, useita prosenttiyksikköjä aktiivisempi osallistuminen ennustaisi kohoavaa kokonaisäänestysprosenttia. Valittava eduskunta on vedenjakajaeduskunta, joka valmistelee pohjaa neljän vuoden päähän, jolloin aloitetaan suurien päätöksien aika ... ]

Suomen suurin puolue on ollut perinteellisesti nukkuvien puolue. Suuri joukko kansalaisia laistaa oikeutensa, jossa on käytännössä ainut paikka antaa mielipide ja oma vaikute demokratiassamme valtakunnan tasolla. Luottamus on mennyt monilta puolueisiin, mutta se ei saisi olla äänestämättömyyden syy.

Äänestys on aktiivisuutta osoittaa huolta ja huomiota kansakuntamme huomisesta. Seuraava vedenjakajaeduskunta valmistelee pohjat merkittäviin päätöksiin mm. myöhemmästä puolustuksestamme, sosiaaliuudistuksista, paikastamme kansainvälisessä työn uudelleen jaossa, eläkejärjestelyjen kustannusjaosta sekä koulutuksemme uudelleen muokkauksesta vastaamaan uutta kilpailutilannetta.

Syntyvien suomalaisten määrää tulee lisätä. Koululaisten määrätietoisempaa ohjaamista tulee lisätä löytämään aktiviteettia liikkumisen ja uteliaisuuden lisääntymiseen. Opiskelijoiden suuntautumista tulee ohjata vallitsevien tarpeiden mukaisesti ja uteliaisuutta suuntautuneisuuteen on kannustettava. Oppilaitoksien koulutuksen laatua sekä intensiteettiä tulee kohottaa kaikilla koulutuksen tasoilla. Suomalaisten on osattava uteliaan tiimimäisesti keskittää voimiansa. Parhaiden osaajien yksilöllisiä huippusuorituksia on kannustettava ja tutkimisen uteliaisuutta lisättävä. Kaikille näille teemoille tulee järjestää edellytykset.

Yritteliäisyyttä on kannustettava - teemaksi sopii hyvin "yksi uusi työntekijä jokaiselle yrittäjälle partneriksi jakamaan riskiä ja menestystä". Laatua, logistiikkaa ja asiakaspalvelun halua ymmärtämään asiakkaansa tyytyväisyys yhtiönsä ja yrittämisensä korkeimmaksi päämääräksi, jossa asiakas halutaan tulevan uudelleen yrityksen ovista löytämään ratkaisuja uusiin ongelmiinsa.

Vedenjakajaeduskunnalla on paljon valmisteltavaa ylihuomiselle, jolloin suuret päätökset tehdään. Nyt valittava eduskunta ei ole välivaiheen eduskunta, vaan valmisteleva nelivuotiskausi, jonka vahvalle pohjalle voidaan rakentaa ensi vuosikymmenen menestyvä, itseensä luottava, vapaa ja sitoutumaton Suomi, joka löytää paikkansa maapallollisessa työn ja osaamisen uusjaossa. Samassa yhteydessä on ratkaistava koko maan kattava asumisen uusi aalto, tietoliikenteen ulottaminen kaikkialle kaikkien saataville ilman talouden rajoitetta. Mm. näiden osa-alueiden tehtävä on saattaa toimenpiteet vastaamaan sitä tarvetta, jolla pohjoisen pieni maamme on suuri suurempiensa joukossa.

Mitä korkeampi äänestysprosentti, sitä muistuttavampi on eduskunta valitsijoihinsa nähden. Eduskunta on pienoissuomi, jossa päätökset haudotaan valiokunnissa, saunoissa, palavereissa ja piireissä, joissa liian usein päällimmäisenä on vain omien verkostojen suosiminen ja palkitseminen.

Kansalaiset voivat äänillään valita mieleisensä ehdokkaat henkilöinä. Nyt on aika, jolloin muutos äänestyspäätöksissä aikaisempaan nähden on tervetullut lisäveri suuren salin päätösprosesseihin. Äänestäjän tehtävä on vaikea, koska kaikki lupaavat liikaa, kenelläkään ehdokkaalla ei ole kristallipalloa nähtäväksi, kuinka meillä menee kahden vuoden kuluttua. Paras lupaus olisi herkkyys kansalaisten kuuntelulle ja huomioimiselle. Valittavien edustajien velvollisuus on täyttää kansalaisten vaikuttamistyhjiötä, mitä koetaan 3 vuotta ja 11 kuukautta.

On kannustettavaa käyttää äänioikeutensa nyt, sillä vain kerran neljässä vuodessa valtiomme perusylläpitäjällä, tavallisella kansalaisella on valtakunnallinen vaikuttamismahdollisuus; se on juuri nyt ja nämä valinnat viitoittavat tien neljäksi vuodeksi. Voisimme nyt yrittää uutta äänestysvilkkausennätystä, tehtävä on "helppo" - jokainen varmasti äänestämään menevä houkuttelee yhden läheisensä äänestämään, joka ei olisi muutoin ollut valmis käyttämään kansalaisoikeuttansa. Jopa tyhjä lappu uurnaan on parempi ratkaisu, kuin kokonaan äänestämättä jättäminen. Nykyisin tyhjät laput luetaan hylättyihin, mutta jos niitä on riittävästi, niin se nostaa keskustelun ehdokkaiden laadusta, soveltuvuudesta ja valintojen vaikeudesta.

Lopuksi:

Annettu ääni on osallistumistodistus yhteisiin asioihin. Kansalaisaktivismi nostaa seuraavan neljän vuoden aikana voimakkaasti päätään. Ihmisten osallistumis-, yhteenkuuluvuus- ja hyväksytyksi tulemisen vietti kasvaa ja kansalaisliikkeet nousevat vaihtoehdoiksi perinteellisille poliittisille puolueille. Tee nyt kansalaisaktivoituminen ja äänestä, älä jää kotiin - mene ja vaikuta. Mikäli äänestysprosentti nousee yli viisi prosenttiyksikköä, on eduskunta huomattavasti erilaisempi kuin perinteellisellä äänestysvilkkaudella. Kansalaiset voivat nyt ottaa päätökset käsiinsä.

Ilkka Luoma
ilkka.luoma@keskipiste.fi
http://ilkkaluoma.blogspot.com
KESKUSTELU --- TIEDE
___________________________

Kuva 1.:

---
http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/421400758/ ---

Kuva 1., kuvateksti:

Eduskunnan uudisrakennus on terävä muodoiltaan - parasta suomalaista suunnittelua ja valmistusosaamista. Kuinka terävästi valitsemamme kansanedustajat voivat Suomi-laivaamme johtaa Brysselin holhouksessa valitsijoidensa etuja ajaen, jopa kansalaismielipiteen vastaisesti? [DSC_4625.JPG]

Kuva 2.:

---
http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/421400731/ ---

Kuva 2., kuvateksti:

Kansalaisilla oli mahdollisuus tutustua verovaroillaan maksamaansa eduskunnan uudisrakennukseen pikkuparlamenttiin Helsingissä. Rakennus oli komea, hieno ja materiaaleiltaan isänmaallinen, mutta kuinka isanmaallisia ovat talon käyttäjät, meidän valitsemat kansanedustajat? [DSC_4621.JPG]

Ylläolevia linkkien takaa aukeavia kuvia saa käyttää alussa olevan kirjoituksen yhteydessä. 17. elokuuta 2006, klo 15:09 [ DSC_4621.JPG ] ja 15:16 [ DSC_4625.JPG ]. Copyright by Ilkka Luoma 2006.

Ei kommentteja: