sunnuntaina, helmikuuta 04, 2007

Kuinka sormeilumme ilmaston lämpenemisen kautta muuttaa virusten ja bakteerien evoluutiota?

Tunnetusti lämpimässä ja kosteassa - itiöt, bakteerit ja mm. homeet kasvavat kiihtyvästi - kuten tässä ruisleivän pinnalla. Kuvan homekasvusto imee kasvualustaansa kuten ihmiset tekevät maan päällä koko luomakunnan yhteiselle maapallolle. Emme tiedä mitä kaikkinensa ilmastomuutokset aikaansaavat laajassa tarkastelussa. Ihminen on lisääntynyt yli äyräidensä muistuttaen homeviljelystä joka päiväisen leipämme päällä.

[... nyt myös poliitikot ovat tänään hoksanneet sen, minkä tutkijat ja eri alojen asiantuntijat tiesivät jo eilen. Maapallolla erilaiset virus- ja bakteerikannat ovat samanlaisessa evoluution muutoksessa kuin ihmisetkin...]

Maapallon eliöstö kaikkinensa on kokonaisuus, jota säätää syyn ja seurauksien hienorakenteinen ja monimutkainen mekanismi. Kuinka paljon bakteeri- ja viruskantoihin generoituu muutoksia ihmisen omasta sormeilusta, joka vääjäämättä teki mm. ilmastonlämpenemisen?

Huomaamme usein, kun jokin eines tai muu ruoka-aines on jäänyt lämpimään siihen syntyneen kauniita homeiden ja muiden itiöiden "kukintoja ja kuvioita". Lämmin ja kostea ilmanala runsastuttaa kasvustoa, niin hyödyllisinä kuin haitallisina ilmiöinä.

Luonnossa itsessänsä ei ole ilmaisua "haitallinen ja hyödyllinen" - vaan kaikilla on osansa. Lintuinfluenssa on osa maailman evoluution kokonaisjärjestelmää kuin rotavirus ja Afrikan ebolat ja marburgit. Viruksien ja bakteerien muuntumo jatkuvana kehitysvirtana on haaste elonkamppailussa niin ihmisille kuin muillekin eläimille.

Suomessa poliitikot ovat ymmärtäneet tänään sen, minkä tutkijat tiesivät jo eilen. Poliittinen järjestelmä ja demokratia äänestysmekanismeineen ajaa ehdokkaat ja paikan tavoittelijat miellyttämään äänestäjiä ja kansalaisia. Totuuden sanominen on usein surma, koska epämiellyttävät asiat eivät avaa sanoina ja asioina ovia Arkadianmäelle.

Ilmasto lämpenee, hiukkaspäästöt kasvavat ja luonnon normaali itsessänsä tapahtuva muuntumo suuntautuu "normaalista poiketen" sellaisille alueille, joissa kokonaishallintaa maailmanjärjestyksenä ei enää ole. Maapallon elo- ja biomassasta syntyy orgaanisesti valtavat määrät uusia lisääntymiskelpoisia lajeja, versioita ja kehityssuuntia. Viruksien ja bakteerien osuus maapallon elossa ja sen säätelyssä on ratkaiseva.

Ihminen taistelee yhtenä osana maapallon elosysteemiä yhteisten eliörakenteiden materiavarastoista. Me käytämme osuuttamme ajattelematta sen seurannaisvaikutuksia muihin systeemeihin. Maapallo on jättiläismäinen symbioosi, joka on toiminut miljardeja vuosia. Ihmisen vaikute massiivisena toimintana on ottanut osaa vain muutaman sata vuotta.

Nopeus, hallittavuus ja sopeuma ovat maapallojärjestelmän arvo-osuuksia, joiden merkitystä evoluutiossa emme ymmärrä. Sen sijaan olemme ymmärtäneet omat pyyteemme, tavoitteemme ja näköalattomuuden tavoitellessa itsellemme enemmän mitä meille "maapallollisessa käyttöjärjestelmässä on osuudeksemme laskettu".

Ei vain ilmastonmuutos ja lämpeneminen, vaan myös ihmisen sormeilu kaikkeen, mistä meille "hyödyllistä" kehitystä on saatavilla - tämä yksilöllinen ihmiskeskeinen markkinatalous suosii yhtä lajia ja tämän valtapyyteitä - meitä ihmisiä. Emme osaa kokonaisvaltaisesti antaa arvoa maalle [raaka-aine], vedelle [raaka-aine ja energian siirtäjä], tulelle [uuden luoja] ja ukkoselle [käynnistäjä], joilla jo luonnonkansoille oli osuus harmoniasta, jota kunnioitettiin itsestään selvänä selittämättömänä osana maailman järjestystä.

Me emme tiedä mitä tarkkaan ottaen ympärillämme tapahtuu, koska emme hallitse pienimpiä hyvin hitaasti tapahtuvia muutoksia aineksien pienimmissä osasissa. Emme ymmärrä niiden kokonaisvaikutteisuutta toisiinsa, emme ymmärrä energian ja materian hiuksenhienoja vaihtuvuussysteemejä. Viime kädessä muutokset tapahtuvat "syvältä [pienuudesta] ja kaukaa [tähtien takaa]" vaikuttaen näkemäämme ympäröivyyteen peruuttamattomasti - eilisen vaikutus tekee tänään sen meille, mille emme enää mitään mahda huomisen muunnoksina, joiden rakenne on meille arvoitus.

Ihminen on sormeillut maapalloeliöstöä yli osansa. Siirtelemme, muuntelemme ja muokkaamme materia- ja energiavaroja sellaisella vauhdilla, että luonnon vuosimiljoonainen kehitys sekä vuorovaikutus häiriintyvät ja muuntuvat itse luonnolle hallitsemattomalla tavalla [sattumaan on tuotu uusi tuntematon muuttuja]. Seuraukset ovat vieläkin enemmän kaoottiset kuin luonnonjärjestys antaisi ymmärtää. Me kiihdytämme kaikille tuntematonta kehitystä.

Ihminen on osa luontoa ja kaltaisemme tapa toimia on osa ihmisyyttä. Olisiko kuitenkin niin, että maailmanjärjestys on tarkoitettu juuri siksi mitä nyt ympärillämme tapahtuu. Onko maapallo sittenkin prototyyppi ja tuotekehityshautomo, jossa yhtenä kokonaisuuden osana testataan muunnoksia myöhempää sarjavalmistusta ajatellen. Onko ihminen osa koneistoa, jossa sen olemassaololle on jo säädetty tuleva toteuma.

Seuraava ajanjakso voi kuitenkin olla ehkä pieneliöiden valtakautta, jossa juuri nämä tapahtumatekijät viruksina, bakteereina ja muina pieneliöinä raivaavat kokonaisuudelle haitallisen osan - ihmisen - pois maailmanjärjestyksestä. Me vain aloitimme sen kiihdytyksen muutama sata vuotta sitten, ymmärryksestä, että olemme luomakunnan kruunu.
....................
Juuri nyt meillä Suomessa poliitikot lupaavat kilpaa hoivaa sekä hyvinvointia ja sitä myöten lisääntyvää kulutusta -- poliitikkojen ymmärtämättä, että ei raha ihmistä ja äänestäjää tee onnellisemmaksi, vaan yhteenkuuluvuus, huomioonottaminen, kuunteleminen ja osallistuminen - kaikkea ei mitata rahassa ja kulutuksessa. Elämisen taso syntyy pienemmilläkin panoksilla ja tasapuolisemmalla jakaantumisella. Liialliset lupaukset ovat vieneet koko eliörakenteen epätasapainoon, jossa itse luonto on käymässä syy-seuraussuhteeseen elimoidakseen sille "haitalliset tekijät".

...................

KESKUSTELU ------ TIEDE


Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

..........................................................................
Aiheesta linkkejä:
Virukset
--
http://fi.wikipedia.org/wiki/Virukset
Bakteerit -- http://fi.wikipedia.org/wiki/Bakteeri
Itiöt -- http://fi.wikipedia.org/wiki/Iti%C3%B6
Homeet -- http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Verkkolehdet/Tyoterveiset/2003-01/07.htm
Ebola -- http://fi.wikipedia.org/wiki/Ebola
Marburg -- http://en.wikipedia.org/wiki/Marburg_virus
Rotavirus -- http://en.wikipedia.org/wiki/Rotavirus


Kuva:
DSC_6900.JPG
. 4. helmikuuta 2007, klo 11:26. Copyright by Ilkka Luoma 2007. Kuvaa saa käyttää vapaasti yllä olevan kirjoituksen yhteydessä.
Linkki kuvaan:

-- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/379094385/ --

Kuvateksti:
Tunnetusti lämpimässä ja kosteassa - itiöt, bakteerit ja mm. homeet kasvavat kiihtyvästi - kuten tässä ruisleivän pinnalla. Kuvan homekasvusto imee kasvualustaansa kuten ihmiset tekevät maan päällä koko luomakunnan yhteiselle maapallolle. Emme tiedä mitä kaikkinensa ilmastomuutokset aikaansaavat laajassa tarkastelussa. Ihminen on lisääntynyt yli äyräidensä muistuttaen homeviljelystä joka päiväisen leipäämme päällä.

Ei kommentteja: